VIC Ceramic Carbon Film

เข้มจัด แต่ชัดจริง!

เป็นนวัตกรรมฟิล์ม Nano Ceramic ผสม Carbon ทำให้เนื้อฟิล์มมีสีเข้มจากภายนอก และใสเคลียร์จากภายใน

สะท้อนแสงต่ำ โฉบเฉี่ยว แนวสปอร์ต หรูหราทันสมัย ทำให้ขับขี่สบายทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสฟิล์มกรองแสง

• ฟิล์มมีความใสเคลียร์
• ไม่กีดกั้นสัญญาณ GPS และ Easy Pass
• ป้องกันรังสี UV สูงสุด 99.6%
• ลดความร้อนจากรังสีอินฟราเรด (IR) สูงสุด 90%
• ลดความร้อนจากแสงแดดโดยรวม สูงสุด 85.6%

รีวิวติดตั้ง

094-794-6459