กิจกรรมของบริษัท

กิจกรรมปี 2566

“TLH AUTO GLASSได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.s)”
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือ เครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นมาตรฐานกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผู้ประกอบการ SME เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ โดยทางบริษัท แต้ล้งฮั้ว(ทีแอลเอช) 95กรุ๊ป จำกัด ได้รับการรับรองทั้ง 4สาขา

กิจกรรมปี 2567

“TLH AUTO GLASS กิจกรรม Meeting ประจำปี2567”
ผู้บริหารได้จัดกิจกรรม Meeting กับพนักงานเพื่อวางแผนนโยบายและเป้าหมายในปี2567
ในครั้งนี้ได้เหมาร้าน แบงค์ชาบู ระยอง เพื่อจัดเลี้ยงพนักงานทุกคน
ก่อนเข้าสู่การวางแผนนโยบายและเป้าหมายในช่วงบ่ายค่ะ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างระดับ1 ทุกสาขา ประจำปี 2567
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างระดับ 1
ณ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน “ ทีแอลเอช ออโต้กลาส จังหวัดระยอง”
ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุน อย่างเป็นทางการ
– สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 จ. ระยอง
– ผอ. ชัยณรงค์ มะเดื่อ ผู้อำนวนการ ทีแอลเอช ออโต้กลาส ผู้สร้างตำรา และขั้นตอนการเรียนการสอน ทดสอบ ทดสอบ ถึงออกมาเป็นตำราเรียนแบบชัดเจน
– ทีมงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายปฏิบัติการ ที่ร่วมทำงานควบคู่ทุกฝ่ายองค์กรสำเร็จลุล่วงได้ ด้วยความตั้งใจทุกฝ่าย เพราะเราเขื่อมั่นว่า องค์กรที่มั่นคง เริ่มต้นที่บุคคลากรที่ดีและมั่นคง
 “กิจกรรมตรุษจีน chinese new year 2567”
Tlhautoglass ได้จัดกิจกรรมตรุษจีนประจำปี 2567 ทั้ง4สาขา
ผู้บริหารเข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

คุณวัชรธร คุณรัชนี และคุณนพรุจ เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและการวัดแววบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
(โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง) ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

กิจกรรม “ ทำบุญพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ.วัดป่าประดู่” ประจำปี 2567
กิจกรรมร่วมทำบุญในพิธีบรรพชาสามเณร บวชภาคฤดูร้อนประจำปี2567
ยอดเงินร่วมทำบุญรวม 21,339 บาท
โดยมีตัวแทนพนักงานบริษัทแต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช)95 กรุ๊ป เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ณ.วัดป่าประดู่ ( พระอารามหลวงจังหวัดระยอง)  วันที่ 2 เมษายน 2567

You cannot copy content of this page